Søjledrømme

Posted by on Aug 24, 2013 in Det der voksen, En slags selvindsigt, Kærlighed | 5 comments

Jeg har været lidt væk. Mest oppe i hove­det. Der duk­kede så mange ting op i kølvan­det på fil­men, der gjorde mig så uen­de­ligt træt. Træt af mis­for­stå­el­ser, luk­ket­hed og vrede. Så jeg tog på ferie og blæ­ste dem alle et stykke. Ferie viste sig også at være lidt et pro­jekt, for nu er der en urmand med, og hvem bestem­mer så? Det gør jeg jo, men vel ikke hele tiden, og hvad hulen gør man så med det, og kan den slags nye situ­a­tio­ner være rare hele tiden? Det bli­ver jeg nok nødt til at finde ud af een af dagene, og så siger jeg lige til. Min hjerne er træt på helt nye måder. Nær­mest lyk­ke­lig det meste af tiden, men ude på vir­ke­lig dybt vand.

Læs mere

Read More

Filmen om ADHD og Jr. er endelig færdig.

Posted by on May 25, 2013 in ADHD, Junior, Samfund | 11 comments

Det er er efter­hån­den et stykke tid siden, at der blev star­tet et pro­jekt, der bragte mor­gen­fri­ske nord­mænd og kame­raer ind i vores liv. Jeg skrev om det her. Det har været et langt, sejt træk, sær­ligt for instruk­tø­ren, Erlend Eirik Mo, der har skul­let skære 300 timers meget per­son­lig film ned til en ver­sion på hen­holds­vis 87 og 47 minut­ter. Nu er den her, og det er mil­dest talt lidt spændende.

Læs mere

Read More

Lockout-lærdom.

Posted by on Apr 10, 2013 in ADHD, Det der voksen, Junior, Samfund | 5 comments

Her er, hvad jeg har lært under den sid­ste halvan­den uges lockout:

  • Forli(g)sinstitutionen er en tøsed­reng. Lille og vattet.
  • Min søn, og de få af hans klas­se­kam­me­ra­ter, der ikke hol­der ferie i disse dage, har af sine lærere fået gode vaner. Han for­ven­ter, accep­te­rer og enga­ge­rer sig i læring hver dag, selvom vi er hjemme.
  • Rig­tig mange hol­der ferie.
  • Min søn er vir­ke­lig irriterende.
  • Jeg er vir­ke­lig uopfindsom.

Jeg er ski­de­stolt, og mær­ke­ligt bero­li­get, af, at det kan lade sig gøre at under­vise hjemme. Beva­res, under­vis­nin­gen er noget kor­tere (læs: MEGET) end på den auto­ri­se­rede bænk, men han sæt­ter tro­ligt bly­ant til papir, sta­ver ord og laver reg­ne­styk­ker, når jeg beder ham om det. Det kan hans lærere godt være stolte af. Sam­ti­dig under­stre­ger det beho­vet for struk­tur hos børn, og nok sær­ligt hos min slags yngel, at det gerne må ligne hver­dag så meget som muligt.

Læs mere

Read More
%d bloggers like this: