Idag er jeg offi­ci­elt gået på ferie. I en stor uges tid, i hvert fald. Vi skal til Sve­ri­ge, hvor det ikke just lader til at vej­ret er vidun­der­ligt i dis­se dage, men hvor der er sø, båd, bade­bro og mas­ser af det der natur. Godt med vin, bøf og kage oveni, og så kan det ikke gå galt.

Det gør det nu alli­ge­vel ret tit, for sagen er den, at jeg ALTID glem­mer noget vig­tigt. Så bør man skri­ve lister, vil­le en klog sige, og det gør jeg skam også, men det er lister­ne selv, der er man­gel­ful­de. Hvis vi skul­le til Paris eller en anden, butiks­mæt­tet stor­by, vil­le det blot være et spørgs­mål om at købe det glem­te i en ruf. Men nu skal vi alt­så til en kom­plet men­ne­ske­for­ladt plet langt ude i sko­ven, og det er LANGT i Sve­ri­ge, hvor det hur­tigt kan bli­ve træls at have glemt noget essen­ti­elt.

Sve­ri­ge sid­ste år. Jeg glem­te bue, pil og æble.

Der­for: hvad skal jeg huske? Hvad er møg­fedt at have med på (regn)ferie? Har I gode tips til pak­ning, som min sløjt udvik­le­de, prak­ti­ske del af hjer­nen ikke vil kun­ne reg­ne ud selv? Antag i den for­bin­del­se, at jeg ikke kan reg­ne noget som helst ud. Jeg und­skyl­der for dagens kna­stør­re ind­s­park. Tak!

Share: