Advertisements
  • Blog

    Fried chicken, please!

    Nyt hus og have giver hel­dig­vis også mulig­hed for enorm grill, på bed­ste liguster­vis, hvil­ket vi læn­ge har drømt om. Den kom­mer til at bli­ve brugt året rundt (seri­øst, vi har alle­re­de plan­lagt jule­me­nu­en ud fra rotis­se­ri­ets mulig­he­der), og jeg har glæ­det mig til at lave en ordent­lig omgang feden­de og sprød kyl­ling, man kan nyde, uden at få hele hyt­ten til at stin­ke af olie. Det fun­ge­rer lige så godt i ovn, og olie­ti­den er hel­dig­vis mini­mal. Det feder helt ånds­svagt og man bli’r glad i låget af det. Vel­be­kom­me. Læs hele ind­læg­get Adver­ti­se­ments