Bøger, anmeldelser, links m.m.

Søster’ af Rosamund Lupton

Rysten­de og lidt vel r\u00f8rende — Alt for damer­neRo­samund Lup­ton beskri­ver dyg­tigt de m\u00f8rkere sider af men­ne­sket, som des­pe­ra­tion kan afsl\u00f8re, i \“S\u00f8ster\”.3A%2F%2Fwww.altfordamerne.dk%2Fkultur%2Fboger%2Frosamund-lupton-soester%2F\” title=\“Powered by Embedly\”>\“Embedlyvia Alt­for­da­mer­ne’}”> Rysten­de og lidt vel røren­de — Alt for damer­neRosamund Lup­ton beskri­ver dyg­tigt de mør­ke­re sider af men­ne­sket, som des­pe­ra­tion kan afslø­re, i “Søster”.

Embedly Powered

via Alt­for­da­mer­ne

Sommerferielæsning

Det skal du l\u00e6se i som­mer­fe­ri­en — del 2 — Alt for damer­ne­Fo­to: Gyl­den­dal, mod­tryk, klim, poli­ti­kens for­lag, Anne-Li Engstr\u00f6m m. fl. D\u00e9t skal du l\u00e6se i feri­en Af: Lene Kj\u00e6ldgaard, 13. juli 2012 Er du til kri­mi­er, japan­ske best­sel­le­re eller ame­ri­kansk sam­tids­lit­te­ra­tur? Find inspira­tion til din sommerferie-l\u00e6sning, n\u00e5r tre af redak­tio­nens l\u00e6seheste fort\u00e6ller, hvil­ke b\u00f8ger, de pak­ker ned i kufferten.3A%2F%2Fwww.altfordamerne.dk%2Fkultur%2Fboger%2Fdet-skal-du-lase-i-sommerferien—del-2%2F\” title=\“Powered by Embedly\”>\“Embedlyvia Alt­for­da­mer­ne’}”> Det skal du læse i som­mer­fe­ri­en — del 2 — Alt for damer­neFoto: Gyl­den­dal, mod­tryk, klim, poli­ti­kens for­lag, Anne-Li Engström m. fl. Dét skal du læse i feri­en Af: Lene Kjæld­gaard, 13. juli 2012 Er du til kri­mi­er, japan­ske best­sel­le­re eller ame­ri­kansk sam­tids­lit­te­ra­tur? Find inspira­tion til din som­mer­fe­rie-læs­ning, når tre af redak­tio­nens læse­he­ste for­tæl­ler, hvil­ke bøger, de pak­ker ned i kuf­fer­ten.

Embedly Powered

via Alt­for­da­mer­ne


%d bloggers like this: