Advertisements
Det der voksen,  En slags selvindsigt

Det skal jeg nå.

Fjor­ten dage i som­mer­hus. Mas­ser af sol, lidt regn og en lang liste af prak­ti­ske gris opga­ver, der nu engang føl­ger med, når huset er lavet af træ og er hund­re­de år gam­melt. Der­til en end­nu læn­ge­re men­tal liste. En indre oprems­ning af alt det, man lige kan nus­se lidt med. Vej­en til det der kva­li­tet­s­tid og den indre ro:

 • På fiske­tur med bar­net, godt ind­hyl­let i myg­ge­spray og almen grundangst over fler­be­ne­de væsner.
 • Kom­me godt i gang med den sto­re roman. Den andre har skrevet.
 • Byg­ge noget hule­ag­tigt i et træ til Jr.
 • Doku­men­te­re dele af de enor­me mæng­der mad­lav­ning, så jeg sta­dig også er en slags madblogger.
 • Slet­te madbloggen.
 • Lave pic­ni­cs rundt omkring på øen. Det er jo bare lidt mad i en kurv.
 • Gå på opda­gel­se efter spi­se­li­ge gevæk­ster i sko­ven. Det er jo bare en gåtur med en kurv.
 • Få talt med Jr. om livet, døden og kærligheden.
 • Fin­de ud af det der med livet, døden og kærligheden.
 • Kom­me lidt vide­re med den sto­re roman. Den jeg selv skal skrive.
 • Læg­ge en plan for hvor­dan jeg kan bli­ve en rig­tig voksen.
 • Fin­de lega­ter og skri­ve ansøg­nin­ger, så jeg kan udsæt­te det der med at bli­ve en vok­sen, og i ste­det skri­ve den sto­re roman uden at sulte.
 • Skri­ve lune, fine ting til bloggen.
 • Igno­re­re min kro­ps sært bule­de omfang, og bade hele dagen.
 • Gøre noget ved det bule­de omfang. Det er jo bare at tage lidt min­dre i kurven.
 • Sid­de og glo på van­det en hel dag. Slap­pe helt af.

Listen er sta­dig lige lang. Jeg ved ikke hvor tiden blev af. Een af dage­ne bli­ver jeg god til det hele, og får slap­pet rig­tigt af sam­ti­dig. Det skal man kun­ne. Det bli­ver godt.

 

Adver­ti­se­ments

3 Comments

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: