Advertisements
Det der voksen,  Løjerligheder

Jeg er grøn og grøn over det hele.

Mis­un­del­se er en grim ting. Det skal man hol­de sig fra. Det er uvær­digt, barn­ligt og alde­les uchar­me­ren­de. Noget så ukon­struk­tivt. Puuha, det er en sløj stør­rel­se, det kan vi ikke lide, og det eksi­ste­rer pri­mært som en lidt spø­ge­fuld hypo­te­se, at/hvis/når vi ufor­va­ren­de plan­ter foden i en dam­pen­de bun­ke af det. Und­skyld mig mens jeg vasker mine tæer.

Jeg har nem­lig det der grøn­ne stads i kro­ge­ne for tiden. Mål­ret­tet på alt muligt lige­gyl­digt, der bur­de for­bli­ve lige­gyl­digt. Folk, der har det nemt (de fin­des!), folk, der har det svært på en ynde­fuld måde. Folk med ynde. Kon­ti, der ikke giver een grundangst, angst for noget inter­es­sant. Gøg­le­re (dem kan jeg bare ikke lide, og det kan man ikke sige for tit). Lækre boli­ger, lækre ben, ben i næsen, næse for pen­ge. Føj!

Det siger der­for sig selv, at jeg skri­ver det­te fra en mug­gen skam­me­krog, iklædt en spids fy-hat og nystrik­ket dår­lig samvit­tig­hed. Jeg vil­le så ger­ne altid klap­pe begej­stret, og der­med være mod­ta­ge­lig for en pak­ke god kar­ma. Bare fly­de med strøm­men, spændt på livets gav­mil­de gak og løjer lige om hjør­net, men hjør­net er skar­pt og dumt, det er langt væk og lug­ter. Jeg bør være ligeg­lad, som i lige glad, men det er jeg sim­pelt­hen ikke gam­mel nok til. Jeg vil ha’ sto­re pak­ker med Audi’er og kogeø­er og iPads inde­ni. Jeg vil være ejer af sådan en ordent­lig neu­ro­se, der bli­ver til en over­ra­sken­de og helt igen­nem geni­al debut­ro­man. Være kre­a­tiv på den der lidt skæ­ve måde, som alle mænd synes er helt fæno­me­nal. Et skvæt af sexet sel­viro­ni, “gang i nog­le pro­jek­ter rundt omkring” og et casu­al Face­book pro­fil­bil­le­de, der lig­ner lør­dag på en tirs­dag. Det vil jeg ha’. NU!

Und­skyld.

Adver­ti­se­ments

3 Comments

  • Teresa

    TAK. Jamen det mener jeg alt­så. Jeg har også ten­dens til at træ­de i det grøn­ne stads ind i mel­lem. Og det er et vær­re svi­ne­ri. Åben­bart ikke noget, man bare lige vok­ser fra. Damn. 

    Jeg har selv star­tet en blog. Elsker at skri­ve. Og elsker at læse noget, der er godt skre­vet. selv­om det pla­ce­rer mine fød­der midt i det grøn­ne snask — IGEN! Så tak for’ed. Nu må jeg ud at vaske fødderne.….

    Du er vel­kom­men for­bi: http://kaffeogt.blogspot.com/

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: