Der lig­ger et soven­de styk­ke mand på min sofa. Han lar­mer. Ikke lige nu, hvor han er slå­et ud af natur og rød­vin, men i sine våg­ne timer lar­mer han helt enormt. Taler højt og meget, og ger­ne i sin tele­fon på den der “Jeg ved at du er helt pjat­tet med mit synspunkt”-måden. Den art vil jeg regel­mæs­sigt ger­ne ser­ve­re en skold­hed lam­mer, men nu er jeg, med lige det her eksem­plar, sært nok, fuld­kom­men ligeg­lad.

Han har et meget stort ur. Det lar­mer også. Ras­ler i tide og uti­de. Mænd har jo rin­ge mulig­he­der for potens­for­læn­gen­de bling, hvis de alt­så har bare lidt smag, så der bli­ver ofte par­ke­ret kilo­vis af metal og vise­re på armen. Et nys­se­ligt styk­ke fin­me­ka­nik med skrø­be­li­ge dele, arme­ret af rid­se­fast glas og rum­tek­no­lo­gi. Det vir­ker, det der med at være macho, bare for­di man ved hvad klok­ken er på en læk­ker måde. Han er man­den, der hol­der tiden.

Det giver over­ra­sken­de lidt mening, men hans hånd­led med det enor­me ur, den måde hvor­på han lader det fal­de ned til siden i ren og skær afslap­ning, er noget af det mest betryg­gen­de læn­ge. Han smi­ler, halvt soven­de, og byder mang­len på larm vel­kom­men. De høje lyde har ubær­ligt skrø­be­lig, god grund. At urets ejer­mand lader sig tage man­gen en hen­ført mor­far på min sofa, er, af ufor­stå­e­li­ge årsager,forfærdeligt smi­gren­de.

Min mave gør ondt ved tan­ken om det usand­syn­li­ge i, at nogen har skul­der­bred­de til hele den pak­ke, jeg uvæ­ger­ligt har på slæb, og jeg drøm­mer på skift om uen­de­li­ge som­re med et væsen, der hol­der af mig, og alle de grun­de jeg kan give ham til at lade være. Jeg hol­der vej­ret, når uret tik­ker på min sofa. Gid det vil­le stop­pe for en stund. Så kun­ne jeg nå at være rolig i den slags tem­po, man kan mær­ke mel­lem fin­gre­ne, og have lov til at være et umæ­len­de fjols, smi­le bøvet og tvin­ge djæv­le­ne til stil­hed. Her, lige ved siden af sofa­en, vil jeg bli­ve lidt. Håber jeg.

Share: