Advertisements
Ting jeg ikke forstår

Sport.

Der er sport i mine nyhe­der. Hele tiden. Det har varet læn­ge. Der rases og brok­kes, him­les og gok­kes. Jeg for­står det ikke helt, men det var vist først noget med..

Du skal cyk­le op af et bjerg i noget, der lig­ner en måned. Det skal gå ski­de­hur­tigt, i hvert fald hur­ti­ge­re end sid­ste år, for ellers gider folk ikke se det, og så skal det gøres på en diæt af pas­ta, broc­co­li og sponsor­vand. For jo jo, det er en ædel sport, og vi går op i dens rene skøn­hed og inte­gri­tet, men kun hvis det er bed­re end sidst og ikke rig­tig muligt. Sæt i gang!

Cykel­myg­gen mag­ter det ikke, så ren­der i kio­sken efter lidt narko, og så går ver­den i stå. Intet min­dre. Arm­strong. Og kyl­lin­gen. Og stort set alle de andre (und­ta­gen Rolf!). Den­ne tra­ge­die. Det­te svigt. Sen­de­fla­den ryd­des, for nu skal han græ­de sin fald­ne sjæl ud hos Oprah. Det er vir­ke­lig godt fjern­syn. Så er han et rig­tigt men­ne­ske. Det var han ikke før. Han er lige så skyl­dig som før, men på en lidt rare­re måde, med blom­ster i sofaar­ran­ge­men­tet og ægte, lækre tårer til fol­ket. De leder til hur­ti­ge­re til­gi­vel­se, og til­gi­vel­se er vig­tig, når man sådan har cyk­let urent og skabt uba­lan­ce. Den pæne mand, der har haft kræft og alt muligt. Vi har det bed­re, men er sta­dig rystede.

cykelhelvede

Og så er der Bendt­ner. Han har det for vildt. Han spil­ler ikke så meget fod­bold for tiden, baro­nes­sen er sur og slot­tet er luk­ket, så han har tid til lidt løjer. Dem går han til med begræn­set ele­gan­ce. Han bli­ver straf­fet behø­rigt af ret­te myn­dig­he­der, af befolk­nin­gen og af DBU. Bør­ne­ne er kede af at han er et fjols. Vi andre vid­ste det godt i for­vej­en, men er vir­ke­lig oprør­te alli­ge­vel. Sik­ke noget, tænk en gang, hvor­dan kan han fin­de på det?! Alt­så udover at være et styk­ke sig­te­brød med bol­dø­je, at han har pen­ge som græs og er 12 år gam­mel på alle måder? Det er et myste­rie, vi må i dyb­den med.

HOLD NU KÆFT!!!!

Adver­ti­se­ments

4 Comments

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: