Tag: sommerferielæsning

Sommerferielæsning 2013

Anmel­der: Her er fem gode sommerb\u00f8gerDet h\u00f8rer sig som­me­ren til at kob­le af med en god bog. Men det kan til tider v\u00e6re sv\u00e6rt at v\u00e6lge den helt rig­ti­ge bog ud af m\u00e6ngden. Der­for har tv2.dk spurgt GO\‘morgen Dan­marks faste bogan­mel­der Sofie David­sen-Bil­le om, hvil­ke b\u00f8ger hun anbe­fa­ler lige nu. 1.<span class=\“embedly-powered\” style=\“float:right;display:block\”><a target=\“_blank\” href=\“http://embed.ly/code?url=http%3A%2F%2Fgo.tv2.dk%2Funderholdning%2F2013-07–28-anmelder-her-er-fem-gode-sommerb%25C3%25B8ger\” title=\“Powered by Embedly\”><img src=\“http://static.embed.ly/images/logos/embedly-powered-small-light.png\” alt=\“Embedly Powe­red\” /></a></span>via Tv2’}”> Anmel­der: Her er fem gode som­mer­bø­gerDet hører sig som­me­ren til at kob­le af med en god bog. Men det kan til tider være svært at væl­ge den helt rig­ti­ge bog ud af mæng­den. Der­for har tv2.dk spurgt GO’morgen Dan­marks faste bogan­mel­der Sofie David­sen-Bil­le om, hvil­ke bøger hun anbe­fa­ler lige nu. 1.

Embedly Powered

via Tv2

Sommerferielæsning

Det skal du l\u00e6se i som­mer­fe­ri­en — del 2 — Alt for damer­ne­Fo­to: Gyl­den­dal, mod­tryk, klim, poli­ti­kens for­lag, Anne-Li Engstr\u00f6m m. fl. D\u00e9t skal du l\u00e6se i feri­en Af: Lene Kj\u00e6ldgaard, 13. juli 2012 Er du til kri­mi­er, japan­ske best­sel­le­re eller ame­ri­kansk sam­tids­lit­te­ra­tur? Find inspira­tion til din sommerferie-l\u00e6sning, n\u00e5r tre af redak­tio­nens l\u00e6seheste fort\u00e6ller, hvil­ke b\u00f8ger, de pak­ker ned i kufferten.<span class=\“embedly-powered\” style=\“float:right;display:block\”><a target=\“_blank\” href=\“http://embed.ly/code?url=http%3A%2F%2Fwww.altfordamerne.dk%2Fkultur%2Fboger%2Fdet-skal-du-lase-i-sommerferien—del-2%2F\” title=\“Powered by Embedly\”><img src=\“http://static.embed.ly/images/logos/embedly-powered-small-light.png\” alt=\“Embedly Powe­red\” /></a></span>via Alt­for­da­mer­ne’}”> Det skal du læse i som­mer­fe­ri­en — del 2 — Alt for damer­neFoto: Gyl­den­dal, mod­tryk, klim, poli­ti­kens for­lag, Anne-Li Engström m. fl. Dét skal du læse i feri­en Af: Lene Kjæld­gaard, 13. juli 2012 Er du til kri­mi­er, japan­ske best­sel­le­re eller ame­ri­kansk sam­tids­lit­te­ra­tur? Find inspira­tion til din som­mer­fe­rie-læs­ning, når tre af redak­tio­nens læse­he­ste for­tæl­ler, hvil­ke bøger, de pak­ker ned i kuf­fer­ten.

Embedly Powered

via Alt­for­da­mer­ne

%d bloggers like this: