Advertisements
  • Bøger, anmeldelser, links m.m.

    Sommerferielæsning

    Det skal du læse i som­mer­fe­ri­en — del 2 — Alt for damer­neFoto: Gyl­den­dal, mod­tryk, klim, poli­ti­kens for­lag, Anne-Li Engström m. fl. Dét skal du læse i feri­en Af: Lene Kjæld­gaard, 13. juli 2012 Er du til kri­mi­er, japan­ske best­sel­le­re eller ame­ri­kansk sam­tids­lit­te­ra­tur? Find inspira­tion til din som­mer­fe­rie-læs­ning, når tre af redak­tio­nens læse­he­ste for­tæl­ler, hvil­ke bøger, de pak­ker ned i kufferten.  via Alt­for­da­mer­ne