Advertisements
Løjerligheder

Tumpe op.

Der er dage, hvor jeg ser mindst 6 måne­der yngre ud, har held til at kre­e­re vildt kre­a­tiv mad, hvor Juni­or selvsagt del­ta­ger smi­len­de i hele pro­ces­sen, og hvor jeg kun siger kæk­ke ting til stor glæ­de for mine omgi­vel­ser. Og så er der alle de andre dage.

Her er de nye­ste af sidstnævnte:

  • Da det her ske­te.. Nuff said!
  • Da jeg ankom til oven­nævn­te domæ­ne, på alle måder udt­rå­dt og uen­tu­si­a­stisk, hvor Juni­or jo syn­ger til/for/med (?) Gud, for der­på at bli­ve igno­re­ret og stil­tien­de hånet af godt ti for­æl­dre, der har beslut­tet at løbe sam­men hver gang, så de rig­tig kan få noget ud af tiden. En veri­ta­bel mur af sved­trans­por­te­ren­de mate­ri­a­ler, der betrag­te­de mig lidt med­li­den­de, mens de strak­te og bøje­de de blan­ke muskel­grup­per. Jeg stir­re­de indædt på min tele­fon, og tænk­te på steg, som man jo gør.
  • Da jeg, i et for­søg på at være hjælp­som og moder­lig, til­bød at vise Jr. nog­le tek­nik­ker til det olie­ma­le­ri, han var ved at begå, fik den­ne træt­te respons: “Det må du nok lade mig om. Sæt du dig bare lidt ned”.

Jeg skal lige tæn­ke lidt over, hvor jeg rig­tig har brilleret…

Adver­ti­se­ments

2 Comments

  • Jeppe Morgenthaler (@morgenthaler)

    Jeg kan huske at jeg i foursqua­res spæ­de ung­dom blev may­or af Super­vær­st (Super­Best) og Ny Vask i Sun­de­veds­ga­de. Jeg ku’ ret hur­tig godt se det impo­ne­ren­de uim­po­ne­ren­de i dé tit­ler. La’ vær’ at tjek­ke ind dér i Gud­runs hus. KH en ven 🙂

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: