Advertisements
Det der voksen,  Ting jeg ikke forstår

Hvis nu..

..jeg var sådan.. en anden slags men­ne­ske, vil­le jeg:

 • Slæ­be Jr. med i sko­ven eller andet natur­tro etablis­se­ment hver ene­ste wee­kend. Bare gå og gå, have ægte, vel nær­mest auten­ti­ske, ople­vel­ser, styr­ke en-til-en-rela­tio­nen i den liv­gi­ven­de fri­ske luft. For­ny­et ener­gi er hvad det giver.
 • Mel­de mig til en frisk­fyr­s­ag­tig smel­te­di­gel af en sports­gren, hvor man aldrig keder sig, men får vari­a­tion i hver­da­gen når man ræk­ker opad, løf­ter en til for­må­let spe­ci­al­de­sig­net pose, lader som om man slår og får dan­set en dans. Dem er der man­ge af, og de giver i hvert fald for­ny­et ener­gi. Når man er fær­dig med at kaste op. Opkast er del af processen.
 • Spa­re op. Det kan lade sig gøre for alle, og man læg­ger fak­tisk slet ikke mær­ke til det, når først man er kom­met rig­tigt i gang. Pen­ge er rare at have, sær­ligt på dage med regn.
 • Bage mere “vel­kom­men hjem fra sko­le, jeg har sim­pelt­hen sav­net dig fra det sekund du gik”-kage. Pro­p­fuld af suk­ker og kær­lig­hed i for­klæ­de. Der kan man også få sig en god snak, af den rig­ti­ge slags, med ærli­ge beret­nin­ger fra den dag, som Jr. bare lader som om han ikke gider tale mere om. Spi­se­si­tu­a­tio­nen er der vir­ke­lig gods i.
 • Være mere posi­tiv. Ja-hat­ten pas­ser alle, kom­mer i man­ge model­ler og har god kom­fort. Nega­ti­vi­tet er sådan en træls størrelse.
Adver­ti­se­ments

3 Comments

 • thejakob

  Fuck cros­sfit og kva­li­tet­s­tid ‑be all you can be! Jr. er hel­dig at have dig, det er jeg helt sik­ker på, sko­v­tur eller ej 🙂

  • Sofie Davidsen-Bille

   Jeg kan egent­lig også meget godt lide mig, for det meste. Det er mest ment som en lidt træt kom­men­tar til alt det, der ofte lader til at skul­le lig­ge i forældreskabet/speltfamilien, og der kan jeg bare slet ikke føl­ge med. Der er alt for man­ge gode seri­er og fla­sker med rød­vin i!

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: