Advertisements

MONDAY // Min virksomhed

MONDAY er erhvervs­si­den af Man­dags­vok­sen. Her ernæ­rer jeg mig pri­mært som tekst­for­fat­ter og oversætter.

Tag ende­lig kon­takt, hvis jeg kan hjæl­pe med et pro­jekt, hvis du vil have et til­bud på en opga­ve m.m. Mine pri­mæ­re arbejds­om­rå­der inkluderer:

 • Over­sæt­tel­se og redi­ge­ring (engelsk/dansk)
 • Fea­tu­res og artik­ler til maga­si­ner, web m.m.
 • Anmel­del­ser af bøger og mad
 • Kor­rek­tur­læs­ning af dan­ske og engel­ske tekster
 • Adaptation/transcreation
 • Udvik­ling af opskrif­ter inden for både mad­lav­ning og håndarbejde
 • Tekst­ning af filmmateriale
 • Pres­se­ma­te­ri­a­le

 

Tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de sam­ar­bejds­part­ne­re inklu­de­rer bl.a.:

 

 • Go’­mor­gen DKTV2
 • Con­ti­go
 • Lionbrid­ge
 • Rolex
 • Nike
 • Nespres­so
 • Hog­arth International
 • ALT for Damerne
 • Tur­ner Broadcasting
 • Net­boo­ster
 • Com­pa­ny Cue
 • &CO
 • Sound­ve­nue

 

Kontakt

Jeg har det bedst, når mine opga­ver spæn­der vidt, så bare kom med det!

Du kan udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der eller sen­de mig en mail. Du kan des­u­den se min Lin­ke­dIn pro­fil her.

Mvh. Sofie David­sen-Bil­le // Ejer

MONDAY // CVR 33938470

 

Adver­ti­se­ments

Flattr this!

%d bloggers like this: