Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mandagsvoksen.dk/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1306

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mandagsvoksen.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758
livet på landet Archives - Mandagsvoksen
Advertisements
 • Blog,  Hverdag

  Status #1

  Jeg ved det godt. Der er gået godt et år, siden vi flyt­te­de hele bal­la­den fra Køben­havn til Møn. Jeg har svært ved at for­stå det, at tiden er for­s­vun­det på den måde, og lige så svært ved at skul­le oprem­se alt det, der er nået at ske i mel­lem­ti­den. Det må kom­me lidt ad gan­gen. Der har været stress, alvor, hyg­ge og for­vir­ring inde over meget af tiden, men nu tror jeg, vi kan træk­ke vej­ret lidt. Vi prø­ver i hvert fald. I det sto­re hele går det nogen­lun­de sådan her: Læs hele indlægget Adver­ti­se­ments

 • Blog,  Have,  Selvforsyning

  Laudrup flytter ind.

  Det der med at bo på lan­det, eller i hvert fald ikke i byen læn­ge­re, giver mulig­hed for en mas­se uden­dørs liv, mulig­hed for at plan­te og pluk­ke, fejle og lyk­kes med diver­se køben­hav­ner­gril­ler, og det gør vi ger­ne. Et af de mere sik­re træk er (efter sigen­de) høns. Min søster, som flyt­te­de til øen for nog­le år siden, har altid haft dem, og de har vist sig at være en instant hyg­ge­spre­der, affaldskværn og ægge­bu­tik, som man vir­ke­lig kom­mer til at hol­de af. Der­for skul­le vi selv­føl­ge­lig også have høns. Læs hele indlægget

 • Blog,  Det der voksen

  Farvel til byen

  Der er efter­hån­den gået nog­le år med at tæn­ke på et liv på lan­det. Der er også gået nog­le år med at tæn­ke, at det var for stort et skridt. År, der bare gik og gik med ube­slut­som­hed, mang­len­de mulig­he­der og over­vej­el­ser, der blev sta­digt svæ­re­re at sor­te­re i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge. For hvad med bar­net, bedste­for­æl­dre­ne, job­mu­lig­he­der­ne og de gode restau­ran­ter, ej at forg­lem­me metro­en, når man har druk­ket eller bare lige vil se til byen? Sær­ligt det før­ste, alt­så bar­net, har fyldt meget, for der er jo en reel risi­ko for, at han kom­mer til at beta­le for de voks­nes drøm­me. Beva­res, det er et grund­vil­kår, som alle børn, der…